ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Χ.Α.Α. & ΤΟΥ Χ.Α.Κ.
Αρ. Αδείας Επ. Κεφ/ράς 6/14912.1.1999

ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ | ΜΙΧ. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ 19 - 1ος όροφος | ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗ | (+30) 28310-58340 | malliarosn@gmail.com

 • Χρηματιστηριακές συναλλαγές στο Ελληνικό και σε Διεθνή χρηματιστήρια
  Διήμερη Πίστωση - Λογαριασμός Περιθωρίου (Margin) - Δημόσιες Εγγραφές – Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου- Είσπραξη μερισμάτων
 • Χρηματιστηριακές συναλλαγές σε Ελληνικά και Διεθνή Παράγωγα Προϊόντα
  futures και options επί μετοχών, δεικτών, ισοτιμιών, ομολόγων, εμπορευμάτων κ.ά, στο Ελληνικό και σε Διεθνή χρηματιστήρια
 • Ομόλογα
  από σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη, που έχουν εκδοθεί από κράτη, υπερεθνικούς οργανισμούς, μεγάλες ή μικρότερες εταιρίες
 • Eurobank Trader - Διαδικτυακές συναλλαγές σε μετοχές
  σας επιτρέπει να καταχωρείτε μόνος σας τις χρηματιστηριακές σας εντολές στο Ελληνικό και στα σημαντικότερα χρηματιστήρια του κόσμου
 • Πλατφόρμα Eurobanktrader FX & Διεθνή Παράγωγα
  Κάνετε μόνοι σας τις συναλλαγές σας σε spot FX, CFDs, futures, options, σε αξίες όπως δείκτες, μετοχές, συνάλλαγμα, εμπορεύματα, ETFs

Συναλλαγές

site
stats

Ενημερωση

Πρωτοσελιδα

Δείκτες

Νομίσματα

Εμπορεύματα